دانلود مقاله بررسی استفاده ازبسترهای مختلف کاشت و سوپرپلیمرهای جاذب و دورآبیاری درافزایش نگهداری آب و تاخیر درنقطه پژمردگی دائم دربستر رشد گیاه لیزیماکیانومولاریا Lysimachia nummularia cv. Aurea

0

سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هانیه جمال پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی محمدی ترکاشوند – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
شهرام صداقت حور – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
ناصر نگهدار – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق اثرات ضایعات آلی و یک سوپرجاذب رطوبت برمقدار آب قابل استفاده و تاخیر درنقطه پژمردگی دائم گیاه Lysimachia nummularia Aurea بررسی شده است براساس بیشترین مدت زمان رسیدن به نقطه پژمردگی به وسیله سه تیمار که بالاترین میزان تاخیر درنقطه پژمردگی را نشان دادند به همراه تیمار شاهد دریک ازمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اثرفاکتورهای بستر کاشت در۴بستر دورابیاری درسه سطح ۳۶و۷۲و۱۶۸ ساعت روی ویژگی های رشد لیزیماکیا درفضای ازاد شهررشت مورد بررسی قرارگرفت درپایان صفات وزن ترپلات وزن خشک پلات تعداد گره دربلندترین ساقه تعدادگره درپلات طول بلندترین ساقه تعدادبرگ درپلات و سرعت اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن خشک تعداد گره دربلندترین ساقه تعدادگره و تعدادبرگ تحت تاثیر بستر کاشت درسطح ۵درصد و صفات طول بلندترین ساقه و سرعت پنجه زنی درسطح یک درصد معنی دار شده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.