دانلود مقاله بررسی الگوی فصلی وقوع سکته مغزی و ارتباط آن با آب و هوای روزانه

0

مقاله بررسی الگوی فصلی وقوع سکته مغزی و ارتباط آن با آب و هوای روزانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۵۰ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی الگوی فصلی وقوع سکته مغزی و ارتباط آن با آب و هوای روزانه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی زمانی
مقاله سکته مغزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نژاد مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: بخشایش اقبالی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: مودبی یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمیان حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماری های عروقی مغز دومین علت شایع مرگ در جهان هستند. داده ها در مورد همه گیری شناسی سکته مغزی، الگو و ریسک عوامل خطر آن در ایران، مختصر و پراکنده اند. تفاوت فصلی در بروز سکته مغزی و نقش عوامل آب و هوایی در آن در مطالعات گوناگون بررسی شده است و نتایج، مطرح کننده الگوهای متفاوت در مناطق مختلف بوده است.
هدف: بررسی الگوی فصلی بروز سکته مغزی و ارتباط تعداد وقوع سکته مغزی در روز با متغیرهای آب وهوایی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در سال ۱۳۹۱
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی در بیمارستان پورسینای شهر رشت انجام شد. تمام بیمارانی که با شروع حاد علایم عصبی در سال ۱۳۹۱ به این مرکز مراجعه کرده بودند پس از بررسی تصویربرداری و تایید تشخیص سکته مغزی وارد مطالعه شدند. سن، جنس، پیشینه دیابت، فشار خون بالا و تاریخ وقوع سکته برای همه بیماران و تعداد وقوع سکته، دما و رطوبت هوا در تمام روزهای سال ثبت شد. برای بررسی توزیع فراوانی سکته مغزی در فصل های سال بر حسب متغییرهای مورد بررسی از آزمون کای دو، برای مقایسه میانگین تعداد وقوع سکته در فصول مختلف از آزمون کروسکال والیس و برای بررسی ارتباط تعداد وقوع سکته در روز و متغیرهای آب وهوایی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
نتایج: ۸۶۹ بیمار با تشخیص سکته مغزی بستری شدند. تفاوت فصلی معنی دار در میانگین تعداد وقوع سکته ایسکمی در روز (p<0.0001) و میانگین تعداد وقوع خونریزی داخل مغزی در روز (p<0.001) با میزان پیشینه در پاییز بدست آمد. در بررسی متغییرهای آب وهوایی بر اساس رگرسیون خطی چندگانه به روش step-wise، پیش بینی کننده خطی معکوس تعداد وقوع سکته مغزی به طور کلی و سکته ایسکمی در روز، دمای کمینه روز و در خونروی داخل مغزی دمای بیشینه پیش بینی کننده خطی معکوس و رطوبت بیشینه پیش بینی کننده خطی مستقیم تعداد وقوع بود.
نتیجه گیری: این مطالعه مطرح کننده وجود الگوی فصلی در بروز سکته و نقش عوامل آب وهوایی، در این منطقه است. توجه به این الگو می تواند در آمادگی مراکز درمانی برای ارائه خدمات بهتر به بیماران مفید باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.