دانلود مقاله بررسی انطباق معماری با اقلیم با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی ایستگاه مهرآباد)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
علی سلیمانی پوراسنق – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد سمنان

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی تغییرات دما و بارش ایستگاه هواشناسی مهرآباد تهران و مطالعه انحراف احتمالی آن از حالت نرمال وتآثیر و بررسی انطباق معماری با اقلیم با رویکرد توسعه پایدار شهری تهران می باشد. که در ابتدا تمامی اطلاعات میانگین حداقل و حداکثر دما هوا و میانگین باش ماهانه و میانگین حداقل و حداکثر رطوبت نسبی در ۶۰ سال اخیر (۱۹۵۱-۲۰۱۰) را جمع آوری و مورد مطالعه و بررسی قرار داده شد، تمامی اطاعات و داده های هواشناسی از سازمان هواشناسی کشور تهیه شده است. در اینتحقیق برای بررسی وضعیت اقلیمی و ارائه رهنمودهایی برای انطباق طرح های معماری با رویکرد توسعه پایدار از شاخص هایتحلیلی مانند: شاخص دمارتن، شاخص آمبرژه، شاخص آمبروترومیک، شاخص اوانز و شاخص ماهانی استفاده شده است. با توجه بهاینکه عمده تغییرات از نوع روند برای دمای سالانه، دماهای حداقل و حداکثر سالانه افزایشی و در جهت مثبت بوده است. اماتغییرات سری های مربوط به بارش نوسانات پی درپی داشته است. بیشترین تغییرات ناگهانی در سری های سالانه و فصلی دراوایل دهه ۲۰۰۰ می باشد که معنی دار نمی باشند. با استفاده از این اطلاعات بدست آمده به کمک شاخص ها، بررسی ها وتحلیلها می توان طراحی هایی را انجام داد که بهره وری و کارایی مناسب تر و بهتری در زندگی ما داشته باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.