دانلود مقاله بررسی تأثیر عدم قطعیت مشخصات میلگرد مصرفی بر روی قابلیت اعتماد سازه های بتنی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدمهدی موسوی الیردی – کارشناس ارشد مهندسی سازه
احسان جهانی – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:
توصیف رفتار واقعی سیستم های سازه ای به طور اجتناب ناپذیری وابسته به برخی منابع عدم قطعیت ها و یاپارامترهای تصادفی است.امروزه مشاهده می شود استفاده از مصالح با کیفیت نامطلوب همواره عواقب جبران ناپذیریرا به دنبال داشته است.در بررسی های به عمل آمده پس از تمامی زلزله های دنیا،یکی از بزرگترین عوامل موثر درتخریب سازه ها همواره استفاده از مصالح فاقد کیفیت بوده است.مطالعه حاضر نیز با درنظرگرفتن مشخصات فولادمصرفی به عنوان پارامترهای تصادفی و دارای عدم قطعیت در آنالیزهای سازه ای، قابلیت اعتماد و احتمال خرابیسازه های بتنی مختلف را مورد ارزیابی و مقایسه قرار داده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن هستند که افزایشعدم قطعیت در میلگردهای مصرفی که خود از استفاده از مصالح نا مرغوب در ساخت میلگرد ناشی می شودموجبکاهش قابلیت اعتماد سازه های بتنی و در نتیجه افزایش احتمال خرابی این سازه ها به مقدار قابل ملاحظه ای می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.