دانلود مقاله بررسی تاثیر استفاده از ستون سنگی روکش دار بر عملکرد پی های سطحی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
آرش ایمانی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
رحمان شریفی – عضو هیئت علمی مدعو گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
مهدی جلیلی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:
یکی از مناسبترین روشهای بهسازی خاک های نرم جهت پایدارسازی خاکریزها در احداث اتوبانها و خطوط ریلی،استفاده از ستونهای سنگی می باشد. ستون های سنگی از جمله روشهای بهسازی خاک می باشد که می توان ازآن در خاکهای رسی و سیلتی و همچنین خاکهای ماسه ای واقع شده در سطوح نزدیک به سطح زمین استفادهنمود که در مقایسه با شمع ها بسیار ارزانتر و سریعتر اجرا می شوند. فلسفه استفاده از ستون سنگی، زیاد بیودنمقاومت برشی مصالح ستون سنگی و تامین قید جانبی بوسیله خاک اطراف است. از این رو ستون سنگیمی تواند بار را از سازه دریافت کرده و به لایه های مقاوم انتقال دهد. افزایش سختی ستون سنگی پوشش دارتنها به واسطه فشار محصور کننده ایجاد شده در بعد از بارگذاری حاصل نمی شود بلکه تورم ایجاد شده هنگامنصب نیز موجب افزایش سختی ستون و بهبود عملکرد آن می شود. در این تحقیق با استفاده از روش اجزامحدود دوبعدی به کمک نرم افزار PLAXIS به تحلیل و بررسی اثر استفاده از این نوع ستون های سنگی بررفتار پی های سطحی پرداخته شده است. مطابق نتایج، با افزایش طول ستون سنگی و سختی آن، میزاننشست پی سطحی واقع بر آن کاهش می یابد. همچنین افزایش سختی روکش ژئوتکستایل ستون سنگی بهازای نیروی ثابت سبب کاهش نشست پی می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.