دانلود مقاله بررسی تاثیر شمع در پایدارسازی یک شیب خاکی با استفاده از نرم افزار Geostudio

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سیدحسن خطیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران (ژئوتکنیک) دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
پایدارسازی شیب های خاکی و پیشنهاد راهکارهای گوناگون آن ؛یکی از مسائل مطرح و مهم در مهندسی ژئوتکنیکاست.استفاده از روش های عددی و تحلیلی در پایدارسازی شیب خاکی به کمک شمع از روش های متداولی است که به وسیلهی پژوهشگران مختلف بررسی شده است.شمع می تواند به عنوان عامل موثر جهت تثبیت و افزایش ضریب اطمینان در برابرلغزش استفاده شود.در این راستا نه تنها افزایش ضریب اطمینان مهم است بلکه از پایداری سازه ای و ژئوتکنیکی شمع نیز بایداطمینان حاصل نمود.در این مطالعه رفتار شمع ها را در پایدارسازی یک شیب خاکی توسط نرم افزار slope/w بررسی میکنیم.شیب خاکی در بزرگراهی در Donghae (شهری در کشور کره جنوبی) تحت مطالعه قرار داده ایم.در این شیروانی چندترک کششی در بالای مسیر آن در اثر خاکبرداری مشاهده شده است که برای مسلح نمودن آن از روش شمع استفاده نمودهاند.در این بررسی از روش آنالیز حدی برای پایداری شیب های مسلح استفاده نموده و سپس اول ضریب اطمینان شیب را قبلاز اعمال شمع بررسی نموده و پس از استفاده از شمع تفاوت ضریب اطمینان را مشاهده می کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.