دانلود مقاله بررسی تاثیر معماری بر فرهنگ

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمد بهزادپور – دانشجوی دکترای تخصصی معماری, (مربی) دانشگاه آزاد اسلامی, واحدگیلان, رشت
زهرا آشینه – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری ، دانشگاه غیرانتفاعی علامه دهخدا, واحد قزوین

چکیده:
فرهنگ را درتعریفی کلی می توان محصول تلاشهای متفاوت انسان درراهخلق آفرینش دانست که از آزادی عمل واراده اوسرچشمه میگیرد.فرهنگ پدیده پیچیده است که ازسه رکن اصلی تشکیل شدهاست:ارزش ها،هنجارها وابعاد مادی، که ابعاد مادی همان ساختمان هاوبناهای خاطره انگیز یک ملت است که به علت ریشه داشتن در باورهاوارزش ها ، به عنوان فرهنگ شناخته شده ودر حقیقت حلقه ارتباطیفرهنگ ومعماری یک جامعه می باشد.پس می توان گفت معماری وبناهانیزمی توانند بخشی ازفرهنگ یک جامعه به حساب بیایند. معماری بهعنوان یک پدیده اجتماعی از فرهنگ نشات گرفته وبرآن تاثیر می گذاردوآینه است روشن از شرایط جامعه در ادوار مختلف.دراین مقاله سعی برآن است تا با روش موردی واستفاده از منابع کتابخانهای به بررسی تاثیر معماری برفرهنگ بپردازیم بدین منظور به سراغمعماری میرویم چون که بازتاب دهنده فرهنگ یک جامعه است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.