دانلود مقاله بررسی تحلیلی تیرهای بتن آرمه با استفاده از برنامه المان محدود ATENA

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
افشین ایرانمنش – مربی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
علیرضا عرب سلغار – استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان
سیدصادق ناصر علوی – استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:
در مناطق زلزله خیز، طراحی اعضاء بر اساس شکل پذیری منجر به ایمنی بیشتر آنها می گردد. مساله حائزاهمیت در طراحی اعضای خمشی بتن با مقاومت بالا، اهمیت شکل پذیر بودن چنین اعضائی می باشد. در اینمقاله برای مطالعات انجام شده آزمایشگاهی، بعضی پارامترهای تاثیرگذار جهت طراحی شکل پذیری و حالتنهائی تیرهای خمشی دارای بتن با مقاومت بالا مورد بررسی قرار گرفته، تحلیل غیر خطی این اعضاء با درنظرگرفتن رفتار بتن در فشار و کشش مورد بررسی قرار گرفته است. رفتار متفاوت بتن در کشش و فشار، ترکخوردگی در کشش و خردشدگی در فشار، تغییرات مدول الاستیسیته با تنش های وارده و عملکردهای یکمحوره و سه محوره بتن از جمله پیچیدگی های تحلیل سازه های بتنی می باشد. در این تحقیق، نتایج بدستآمده از یک سری مطالعات آزماِشگاهی، با استفاده از برنامه تحلیل المان محدود ATENA مورد ارزیابی قرارگرفته و رفتار سازه تا لحظه شکست مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نتایج تحلیلی با نتایج آزمایشگاهیمقایسه و گزارش شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.