دانلود مقاله بررسی تغییرات خصوصیات ژئومورفولوژیکی رودخانه کرخه پس از احداث سد کرخه با استفاده از روش Rosgen و تصاویر ماهواره ایی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
آرش ادیب – دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
حسام فولادفر – دکترای سازه های آبی، موسسه تحقیقات آب ایران، تهران
امیر روزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدگرسیوز میرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آب، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
امروزه برای برنامه ریزی منابع آب و مکان یابی محلهای کشت و زرع ، شهری و صنعتی نزدیک به رودخانه ها،نیاز به تعیین حریم رودخانه می باشد که برای این امر شناخت خصوصیات ریخت شناسی رودخانه، تغییر مسیررودخانه، تغییرات عرض و شیب و شکل و کف رودخانه ضروری است. پاره ایی از عوامل باعث تشدید تغییراترودخانه ها می شوند که در ایران یکی از مهمترین این عوامل احداث سدها می باشد. برای بررسی پایداری پلانرودخانه به و سیله تصاویر ماهواره ایی مشاهده شد که در نزدیکی پای پل مقاطع زیادی جابه جا شده اند و درنزدیکی حمیدیه نقاط اندکی جابه جا شده اند ولی میزا ن جابه جایی آنها زیاد ا ست زیرا در این قسمت دیوارههای رودخانه از ذرات ریزی تشکیل شده است. نتایج روش طبقه بندی راسگن در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ نیزموید این مطلب است که در قسمتهای با دست نزدیک به پای پل بازه های ناپایدار افزایش یافته اند و نوعرودخانه F در این قسمت افزایش یافته است. همچنین تصاویر ماهواره ایی در این دو سال نیز نشان می دهندکه در این قسمت خمها دارای ضریب سینو سیته پایینی می با شند. همچنین رابطه شولتز و بررسی پایداریشیب رودخانه نیز نشان می دهد که این قسمت از رودخانه هنوز به پایداری نرسیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.