دانلود مقاله بررسی تغییرات شکل مقاطع رودخانه کرخه پس از حداث سد کرخه با استفاده از نرم افزار Fluvial-12

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
آرش ادیب – دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسام فولادفر – دکترای سازه های آبی، مؤسسه تحقیقات آب ایران، تهران
امیر روزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدگرسیوز میرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آب، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
مسائلی مانند تغییرات الگوی کانال رودخانه، تغییرات میزان خمیدگی، تغییر واحدهای ژئومورفولوژیک رودخانه ای، تغییرات طولی عرضی و ارتفاعی کانال رودخانه، تغییر کاربری اراضی حاشیه رودخانه، تغییر بستر رودخانه به علت برداشت مصالح، تغییر حریم رودخانه، تخریب و تهدید تأسیسات انسانی حاشیه رودخانه و ایجاد هزینه های زیاد ناشی از موارد نامبرده در محیط انسانی حوضه رودخانه سبب شده اند تا بررسی تغییرات محدوده مورد بحث از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار شود. بنابراین در این مقاله برای بررسی تغییر شکل مقاطع رودخانه کرخه پس از احداث سد کرخه از نرم افزار Fluvial-12 استفاده شد و مشاهده گردید که در فاصله پای پل تا عبدالخان تغییر شکل مقاطع ارتباطی با دبی ندارد ولی در فاصله عبدالخان تا حمیدیه تغییرات زیادی به علت تغییر دبی می تواند رخ دهد ولی در فاصله عبدالخان تا حمیدیه تغییرات زیادی به علت تغییر دبی می تواند رخ دهد ولی به طور کلی قسمتهای اندکی از هر مقطع در اثر سیلاب دچار تغییر می شود. این موضوع بیانگر ثبات نسبی مقاطع خصوصاً در قسمتهای بالادست است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.