دانلود مقاله بررسی تغییرات فشار آب منفذی و تحلیل عددی تنش سد خاکی شیرین دره با انجام تحلیل های برگشتی (توسط نرم افزارهای ABAQUS و FLAC)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
آرش ایمانی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمدحسین ایمانی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سازههای هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
محمود نیکخواه شهمیرزادی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:
بررسی رفتار و عملکرد سد در طول دوران ساخت و بهره برداری آن با رفتارنگاری سد به کمک ابزاردقیق امکان پذیر خواهد بود. یکی از پارامترهای مهم در پایداری سدها بخصوص در سدهای خاکی، فشار آبمنفذی در بدنه و پی سدها به کمک پیزومترهای تار مرتعش و کاساگرانده میباشد. در این مقاله عملکرد هستهرسی و پرده آب بند سد مخزنی شیریندره به کمک مقادیر فشارهای آب منفذی در طول مدت ساخت و پس ازآبگیری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از آنجا که در بحث تحلیل و طراحی سدهای خاکی، تحلیلتنش و تغییرشکل در مرحله پایان ساخت از اهمیت به سزایی برخوردار است به کمک نرم افزار اجزا محدودABAQUS/CAE6.11-1 و همچنین نرم افزار FLAC مقایسهای بین نتایج مدل های رفتاری مختلف در تحلیلتنش و تغییرشکل در مرحله پایان ساخت سد شیریندره انجام شدهاست. نتایج این پژوهش نشان داد استفاده ازمدل رفتاری موهرکولمب در نتایج نشست قایم هسته سد نسبت به مدل رفتاری الاستیک خطی دارای دقتبیشتری می باشد. همچنین نتایج فشار آب منفذی در پیزومترهای الکتریکی و کاساگرانده نصب شده دربالادست و پائین دست پرده آب بند حاکی از عملکرد مناسب آن در کاهش گرادیان هیدرولیکی داشته است.همچنین نتایج نشان داد که مقادیر ضریب فشار آب منفذی در هسته رسی سد شیرین دره با رقمی در حدود ۰/۱۶ در حد مجاز بوده و احتمال گسیختگی هیدرولیکی وجود نخواهد داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.