دانلود مقاله بررسی تغییرات پلان رودخانه کرخه پس از احداث سد کرخه با استفاده از تصاویر ماهواره ای

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
آرش ادیب – دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسام فولادفر – دکترای سازه های آبی، مؤسسه تحقیقات آب ایران، تهران
امیر روزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدگرسیوز میرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آب، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
تغییر و دگرگونی مستمر از اصول حاکم بر هر رودخانه ای است که یکی از دلایل آن کلیه اقدامات مهندسی رودخانه جهت بهره برداری بیشتر و کاهش خطرات در آن می باشد. تغییر و جابجایی مستمری در مشخصات هندسی رودخانه مثل خم ها (قوس ها) و چم (پیچانرود) به وقوع می پیوندد. مهمترین این تغییرات، تغییر شرایط اولیه رودخانه و الگوی کانال رودخانه، تغییرات پیچانرودیف تغییرات طولی و عرضی و ارتقاعی کانال رودخانه، تغییر حریم های و کاربری اراضی حاشیه رودخانه می باشد. این تغییرات سبب شده اند که بررسی تغییرات شکل و مشخص شدن نوع رودخانه و تهیه نقشه های پلان رودخانه با جزئیات دقیق بعنوان مطالعات لازم و اولیه جهت مطالعات در دیگر مباحث رودخانه و اقدامات مهندسی رودخانه ازاهمیت و ضرورت خاصی برخوردار باشند. با بررسی پلان رودخانه کرخه به وسیله تصاویر ماهواره لندست ۸ در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۹۳ و بررسی نیمرخ های عرضی و ضریب پیچشی، به کمک نرم افزارهای ArcGIS و AutoCAD در بازه بین ایستگاه های هیدرومتری پای پل و حمیدیه مشاهده شد که نوع رودخانه کرخه پیچانرودی می باشد و ضریب پیچشی رودخانه در سال ۱۳۸۱ از ۱/۶۷ به ۱/۷۷ در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است و طول روخانه در بازه مطالعاتی در سال ۱۳۸۱ از ۲۱۴ کیلومتر به ۲۲۱ کیلومتر در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. احداث سد مخزنی کرخه موجب تغییر شیب و همچنین تراز بستر و پدیده رسوبگذاری در بالادست سد و همزمان کف کنی در پایین سد و فرسایش بستر و کناره ها شده است که در بازه انتهای مورد مطالعه رودخانه با رسوبگذاری، افزایش ارتفاع بستر کف رودخانه را داشته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.