دانلود مقاله بررسی توسعه پایدار در معماری مسکونی اقلیم معتدل و مرطوب (نمونه موردی روستای حسن سرا)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مهدیه پورهادی گوابری – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:
امروزه محیط زیست ، صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم تبدیلشده اند. به طوری که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست ، کاهش میزان مصرفانرژی های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمتیرین تدابیر در معماری و شهرسازی شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند. دراین مطالعه سعی شده است به دو روش کتابخانه ای و میدانی با مطالعه معماری مسکونی اقلیم معتدل و مرطوبایران، به بیان راهکارهای متناسب با همساز با اقلیم پرداخت که در طول چندین قرن پاسخگوی نیازهای اینمناطق با صرف کمترین هزینه وحفظ منابع، یرای نس های آینده می باشد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.