دانلود مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مکانیسم های دفاعی در دانشجویان پزشکی دانشگاه اهواز

0

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مکانیسم های دفاعی در دانشجویان پزشکی دانشگاه اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مکانیسم های دفاعی در دانشجویان پزشکی دانشگاه اهواز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله مکانیسم های دفاعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادی صفیه
جناب آقای / سرکار خانم: میربهرسی هاله
جناب آقای / سرکار خانم: یاری مرسده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هوش هیجانی به عنوان توانایی مدیریت هیجانات و احساسات نقش مهمی در زندگی و موفقیت افراد دارد. مکانیسم-های دفاعی فرایندهای تنظیم کننده خودکاری هستند که برای کاهش ناهماهنگی شناختی وبه حداقل رساندن تغییرات ناگهانی در واقعیت از طریق تاثیر گذاری بر چگونگی ادراک حوادث تهدید کننده عمل می کنند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مکانیسم های دفاعی انجام شد.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی، ۷۲ دانشجوی پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس هوش هیجانی و پرسش نامه مکانیسم های دفاعی بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته ها: بین مکانیسم های دفاعی رشد یافته و نوروتیک با هوش هیجانی رابطه مثبت معنی دار و با مکانیسم های رشد نیافته همبستگی منفی وجود داشت.
نتیجه گیری: به استناد نتایج تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت با افزایش هوش هیجانی استفاده از مکانیسم های دفاعی بالغ و نوروتیک بیشتر می شود. هوش هیجانی به فرد این امکان را می دهد که با مدیریت، شناخت، تنظیم و ارزیابی هیجان ها در سطح ناهوشیاری مکانیسم های دفاعی «من» را تحت تاثیر قرار دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.