دانلود مقاله بررسی راهکارهای تحقق پذیری ایده ساختمان های صفر انرژی (ZEB)، گامی جهت عملی کردن اصول معماری پایدار

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
سحر عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه زنجان
داوود رضایی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه زنجان

چکیده:
یکی از مهم ترین چالش های جهانی در سال های اخیر مسئله ی بحران انرژی است. رو به اتمام بودن منابعانرژی از یک سو و افزایش آلودگی های ناشی از استفاده بی رویه سوخت های فسیلی از سویی دیگر، باعثمطرح شدن لزوم استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر به عنوان جایگزینی مناسب شده است. ساختمان هاتاثیر قابل توجهی در مصرف انرژی دارند و حدود ۴۰ درصد از کل انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده اند.در این بین ایده ی ساختمان های صفر انرژی که انرژی های فسیلی در آن ها وجود ندارد، گامی مهم درجهت استفاده از انرژی های تجدید پذیر و تحقق اهداف معماری پایدار می باشد. این امر موجب معطوفشدن توجهات بین المللی به این رویکرد جدید شده است و به عنوان هدفی در طراحی ساختمان های آیندهی مورد توجه طراحان قرار گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی خواهد بود و پس از ذکر کلیات موجود در زمینه ی ساختمان های صفر انرژی، راهکارهای تحقق پذیری این ایده در دو بخش۱) مباحث تئوریک طراحی این ساختمان ها و ۲) شیوه های اجرا و ساخت، ارائه می گردد. بر اساس نتایجپژوهش، می توان با متدهای طراحی اکتیو و پسیو (فعال و غیر فعال) به محقق شدن ایده ی این ساختمان هاکمک کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.