دانلود مقاله بررسی راهکارهای توسعه ی گردشگری پایدار در روستاهای باستانی لرستان (نمونه موردی روستای بابا بزرگ امام زاده ابراهیم نورآباد)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
حمیدرضا صارمی – دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
پرویز حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:
در حال حاضر گردشگری و گردشگری پایدار به صورت کلی وخاص در مناطق شهری و روستایی جزء یکی از مهمترین مباحثروز دنیا می باشد.باتوجه به اینکه صنعت گردشگری در دنیا جزو بزرگترین ومتنوع ترین صنایع به حساب می آید.و در اینمیان گردشگری روستایی به صورت پایدار ودرابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ومحیطی ،زمینه ساز دست یابی به توسعهپایدار جوامع روستای ومنطقه ای می شود.بنابراین این پژوهش با هدف بررسی راهکارهای توسعه گردشگری پایدار در مناطقروستای لرستان وبا تحلیل نمونه موردی روستایی امام زاده ابراهیم (بابابزرگ) انجام شده است.سؤال اساسی این پژهش ایناست که چه عوامل و راهکار های برای توسعه وگردشگری پایدار در مناطق روستای به ویژه روستای امامزاده ابراهیم وجوددارد؟براین اساس در این مقاله با بررسی اسنادی وکتابخانه ای وبه صورت مطالعات میدانی ونیز، روش تحلیلی- توصیفی وتحلیل اطلاعات با استفاد ه از مدل SWOT نقاط قوت وضعف وهمچنین تهدیدها وفرصت ها مورد بررسی قرار گرفته است.با اینوجود جهت توسعه گردشگری باید نقاط ضعف را پوشش ونقاط قوت را تقویت کنیم وهمچنین از فرصت برای مقابله با تهدیدهابا برنامه ریزی مدون استفاده کنیم . بنابراین می توان نتیجه گرفت که صنعت گردشگری در لرستان به ویژه شهر نورابادپیشرفت چشمگیری نداشته ولازمه رسیدگی وبرنامه ریزی وساخت زیر ساخت های مربوط به توسعه گردشگری می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.