دانلود مقاله بررسی رفتار عابران پیاده در بافت تاریخی شهر زنجان- رهیافتی به سوی ایجاد ارتباط قوی کاربر و فضا

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
صالح قربانی – دانشجوی دکترای تخصصی شهرسازی
ابوالفضل جعفری اقبلاغی – کارشناس مهندسی شهرسازی

چکیده:
فضای شهری و نحوه استفاده کاربران از آن فضا، مقوله هایی کاملاً وابسته به هم هستند به طوری که فضاهایشهری ویترین بروز فرهنگ و رفتار های متعدد شهروندی است. امروزه نوع نگرش افراد به هر یک از فضاهایشهری به نحوه استفاده غالب کاربران از آن فضا بستگی دارد.حال آنکه این بافت شهری یک بافت تاریخی استکه بیانگر هویت و اصالت مردم یک شهر است. یکی از مهمترین فاکتور هایی که می تواند نحوه استفاده ازفضاهای شهری را مشخص کند، الگو های رفتاری کاربران فضا های شهری است. بسیاری از نظریه پردازانمعتقدند رفتار عابران پیاده در فضاهای شهری هم متاثر از بافت پیرامونی است و هم می تواند بافت پیرامونی راتحت تاثیر قرار دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از روش Tracking (پیگیری عابران پیاده برای اطلاعاز رفتار آن ها در فضا) الگوهای رفتاری کاربران پیاده بافت تاریخی شهر زنجان را شناسایی کرده و موردتحلیل قرار خواهیم داد. در ادامه نقش عناصر معماری و شهرسازی بر این الگوهای رفتاری را بررسی کرده،چگونگی تاثیر بافت تاریخی بر کاربران در راستای نحوه استفاده از فضاهای شهری را آنالیز خواهیم کرد و درنهایت به ارائه پیشنهاداتی خواهیم رسید تا از قبل آن ها بتوان کاربران بافت های تاریخی شهر بیشتر با فضادرگیر کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.