دانلود مقاله بررسی روابط متقابل شهر و روستا در توسعه روستاهای شهرستان بناب

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
حسانه حدادی بناب – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:
نحوه و دامنه ی روابط موجود میان شهر و روستا به صورت های گوناگون بر شکل پذیری، رشد و توسعه ی سکونتگاه هایروستایی و همچنین بر روابط درونی و بیرونی آنها اثر می گذارد. با توجه به نقش این روابط در فرایند تحولات و توسعه یکانونهای شهری و روستایی، علاوه بر بررسی انواع و علل روابط، شناخت آثار و پیام های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، و فضایی- کالبدی بر شهر و روستا و تلاش برای کاهش اثرات منفی این روابط در راستای ساماندهی آنها، زمینه ساز توسعه ی پایدار نواحی روستایی و شهری خواهد بود. در این مقاله ابتدا بحثی را در مورد روابط شهر و روستا و در نهایت انواعمدلهایی که روابط شهر و روستا را با آن ها مورد بررسی قرار می دهند مطرح می گردد. این تحقیق به مطالعه موردی درمورد عملکرد روابط متقابل و پیوندهای فضایی بین نقطه شهری بناب در دهستان حومه واقع در بخش مرکزی اینشهرستان پرداخته است. و در آن از تحلیل های آماری در نرم افزار spss (همبستگی، و رگرسیون) استفاده شده است. اینمقاله نشان می دهد که چگونه روابط متقابل شهر- روستا بر تغییرات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاها اثر می گذارد. روش بررسی در این مقاله اسنادی (کتابخانه ای) و مطالعات میدانی (پرسش نامه) می باشد. این نتیجه به دست آمد که روابط متقابل شهر و روستا تأثیر چندانی بر توسعه نواحی روستایی نگذاشته اند و بیشتر در تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بوده است و محدوده جغرافیایی مطالعه شده از آثار و پیامدهای کالبدی و ارگانیکی روابط روستا- شهر بی بهره بوده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.