دانلود مقاله بررسی ساختار معماری خانه های سنتی شهرهای ایران نمونه موردی: شهر خرم آباد

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
صبا میردریکوندی – مدرس مدعو دانشگاه پیام نور واحد خرم آباد- کارشناس ارشد معماری
کیوان کامران – مدرس مدعو دانشگاه جندی شاپور دزفول- کارشناس ارشد عمران

چکیده:
سرعت تغییرات در شهرهای تاریخی، ما را وادار می کند که به کیفیت نگرشمان به موجودیت و نقش شهرهای تاریخی در امروز و اینده بیندیشیم. صرف نظر از برشمردن جنبه های مثبت یا منفی تحولات کالبدی که به دیدگاه های برنامه ریزان و سیاست های اتخاذ شده ایشان بستگی دارد، لزوم ثبت و ضبط الگوهای معماری پیشین مسجل است. در این راستا، بر اساس اطلاعات و اسناد تاریخی، به مطالعه خانه ی تاریخی شهر خرم آباد اقدام خواهیم کرد. در این تحقیق به توصیفی از معرفی چند نمونه از خانه های تاریخی شهر خرم آباد و در نهایت به شرح ساختار این خانه ها و نحوه سازماندهی فضایی به همراه تناسبات خاص آنها پرداخته می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.