دانلود مقاله بررسی سفال و ظروف های سفالی دره تاریخی سیمره

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
طاهره گل محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد واحد ایلام، ایلام

چکیده:
سیمره یکی از مهم ترین شهرهای جنوب غرب ایران در صدر اسلام است که درقرن چهارم هجری میباشد . ساختار شهرکهن سیمره را مختص به یک دوره خاص و متعلق به قرون نخستین اسلامی معرفی کردهاند که به واقع انتقال دهنده هنراصیل ایرانی- ساسانی به دوره اسلامی است. پژوهش حاضر از گونه بنیادی است که با بهره گیری از رویکرد توصیفی -تحلیلی، مطالب آن از میان منابع معتبر کتابخانه ای با روش اسنادی تاریخی به دست آمده است. در – این راستا پس ازتوضیح مختصر راجع به این محوطه، براساس بررسی های باستان شناسی که در حوزه دره سیمره انجام شده به بررسیسفالهای دره سیمره پرداخته شده است. مطالعه ی انجام شده بر روی سفالهای صدراسلام سیمره نشان دهنده ارتباطفرهنگی طولانی این منطقه با سایر مناطق هم جوار است که ریشه در ادوار پیش از تاریخ دارد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.