دانلود مقاله بررسی سقط عمد و عوامل موثر بر آن در مقایسه با سقط های غیر عمد در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های جنوب شهر تهران

0

مقاله بررسی سقط عمد و عوامل موثر بر آن در مقایسه با سقط های غیر عمد در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های جنوب شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نسیم تندرستی (سلامت خانواده) از صفحه ۱۴ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی سقط عمد و عوامل موثر بر آن در مقایسه با سقط های غیر عمد در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های جنوب شهر تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سقط عمد
مقاله سقط غیر عمد
مقاله حاملگی ناخواسته
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیک پور بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: طل آذر
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقی نوشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سقط عمد، یکی از مشکلات بهداشتی و عوامل تهدید کننده سلامتی مادران در بسیاری از کشورهای در حال توسعه محسوب میشود. این پژوهش، با هدف تعیین فراوانی سقط عمد و عوامل موثر بر آن در مقایسه با سقط غیر عمد در مادران مراجعه کننده به بیمارستان های جنوب تهران در سال ۹۰-۸۹ انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع مقایسه ای بود که بر روی ۵۱۳ زن که با علائم سقط به بیمارستان های جنوب شهر تهران مراجعه کرده بودند، انجام شد. جمع آوری داده ها از طریق تکمیل پرسش نامه، انجام معاینات بالینی و بررسی پرونده بیماران توسط ماماهای شاغل در بخش زنان و مامایی هر بیمارستان انجام گرفت. پس از جمع آوری داده ها اطلاعات توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری در این مطالعه کمتر از ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش،
%۷۲٫۳ شرکت کنندگان در گروه سنی ۳۵-۲۱ سال قرار داشتند و %۲۶٫۳ سقط ها عمد بود. افزایش سن زن و همسر وی (p<0.001)، افزایش تعداد حاملگی (p<0.001)، تعداد فرزندان (p<0.001)، میزان تحصیلات زن و شوهر (p<0.001) با سقط عمدی در مقایسه با سقط های غیر عمد رابطه معنی دار داشت. در حاملگی های ناخواسته، به طور معنی داری سقط عمد بیشتر بود (p=0.017).
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه به اهمیت آموزشهای عمومی جهت ارتقا دانش و مهارت زنان به منظور پیشگیری از حاملگی های ناخواسته که اغلب منجر به سقط عمد می شود اشاره دارد. زیرا مهمترین پیامد سقط های عمد، ناتوانی های جسمی و مرگ مادران است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.