دانلود مقاله بررسی شاخص های پایداری در معماری پایدار

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مهدیس رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد همدان
بهزاد پوردهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد محلات

چکیده:
بیان موضوع: انسان به طور فطری همواره در تلاش بوده است که فضای زندگی خود را در مکان هایی بناکند که منابع طبیعی موجود در جغرافیای محل پاسخ گوی نیازهای اکولوژیک او باشند . اما فعالیتهاییکه در کالبدشهرها رخ داده است باعث بروز تغییراتی همچون آلودگی هوا توسعه بی رویه و نامحدود شهرهابهصورت افقی و عمودی تولید بی سابقه مواد زاید پدیدار شدن تاثیرات گلخانه ای و جزایرحرارتی شده است.از نتایج عمومی این تغییرات اساسی که امروزه طی بیش از یک قرن است نمود پیدا کرده باعث شده تاارتباط حیاتی مردم با طبیعت از دستبرود. فرضیه های تحقیق: بنظر میرسد ارتباطی بین مصالح موجود درمکان زندگی افراد با ترجیحاتشان برای ساخت مسکن از نظر نوع مصالح وجود دارد. روش پژوهش: در اینتحقیق برای جمع آوری اطلاعات احتیاج به مطالعه کتابها و مجلات بوده و به همین علت از روش نظری برایمطالعات تحقیق استفاده شده است. هدف تحقیق: در نهایت هدف از این تحقیق ارایه راهکارهایی جهتکاهش مصرف انرژی و بهبود و ارتقای سطح زندگی برای همه بوده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.