دانلود مقاله بررسی عملکرد جنسی و ارتباط آن با افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ساری

0

مقاله بررسی عملکرد جنسی و ارتباط آن با افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ساری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نسیم تندرستی (سلامت خانواده) از صفحه ۴۰ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی عملکرد جنسی و ارتباط آن با افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ساری
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد جنسی
مقاله حیطه های عملکرد جنسی
مقاله افسردگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی حمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی علیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عملکرد جنسی طبیعی بخشی از سلامت جنسی و روانی زن محسوب می شود و سرکوب تکانه های جنسی می تواند مشکلاتی مانند مشکلات عاطفی، مشکلات ارتباط بین فردی ایجاد کند، که این مسائل می تواند سطوح مختلفی از افسردگی را در فرد ایجاد نماید. این مطالعه با هدف تعیین عملکرد جنسی و ارتباط آن با افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان ساری صورت گرفت.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که ۳۶۰ نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان ساری به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که شامل اطلاعات دموگرافیک، عملکرد جنسی و افسردگی است، که توسط واحدهای مورد پژوهش تکمیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که (%۶٫۱) واحدهای مورد پژوهش در ماه اخیر، عملکرد جنسی کم، (%۴۷٫۲) متوسط و (۴۶٫۷) زیاد داشتند و بین عملکرد جنسی و سطوح مختلف افسردگی ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (p=0.01).
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، فقط کمتر از نیمی از زنان، عملکردجنسی زیاد داشتند و از پیامدهای مهمی که به دنبال اختلالات عملکرد جنسی ایجاد می شود، افسردگی است مطالعه حاضر، لزوم یک برنامه ریزی منسجم در جهت ارتقای کیفیت زندگی و هموار نمودن راه برای حصول به یک حرکت اطمینان بخش که همانا دستیابی به راه حل های مناسب است، می طلبد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.