دانلود مقاله بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر تصادفات رانندگی درون شهری (مطالعه موردی: استان کهکیلویه و بویراحمد)

0

مقاله بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر تصادفات رانندگی درون شهری (مطالعه موردی: استان کهکیلویه و بویراحمد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر تصادفات رانندگی درون شهری (مطالعه موردی: استان کهکیلویه و بویراحمد)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودرو
مقاله تصادفات
مقاله درون شهری
مقاله نظارت رسمی
مقاله آگاهی از قوانین
مقاله پایگاه اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مسائل مهم در جوامع شهری که باعث افزایش سطح رفاه افراد شده، استفاده از وسایط نقلیه (خودرو) است ولی بنا به دلایل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این وسایل سبب معضلاتی از جمله تخلفات و تصادفات درون شهری بویژه در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد شده است. در این بررسی روش تحقیق پیمایشی و مبتنی بر پرسشنامه است و جامعه آماری آن همه رانندگان اتومبیل ۱۸ سال به بالایی است که دارای گواهینامه رانندگی در استان هستند. با استفاده از آمارهای به دست آمده و فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق ۳۶۸ نفر به دست آمد. از میان نظریه های مطرح شده، نظریه غالب دیدگاه پس افتادگی فرهنگی بوده و در این تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی، رگرسیون،T و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین این متغیرها: سابقه گواهینامه رانندگی (r= -0.165) حالات روحی شخص (r= 0.134)، اعتقاد به لزوم رعایت مقررات رانندگی (r= -0.197)، پایگاه اجتماعی – اقتصادی (r= 0.27)، برخورد قاطع پلیس (r= 0.141)، رسیدگی به عیوب وسیله نقلیه (r= 0.108)، ایمنی خیابانها و جاده ها (r= 0.219) با بروز تصادفات رانندگی رابطه معناداری دارد و این عوامل در بروز تصادفات و تخلفات اثرگذار است. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر پژوهش فوق، متغیرهای مستقل توانایی تبیین ۵۱٫۳ درصد تغییرات متغیر وابسته (تصادف رانندگی) را دارا می باشند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.