دانلود مقاله بررسی عوامل محیطی و شاخصه های درمانی در افزایش بهره وری و بهبود عملکرد بیمارستان ها

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
نغمه رحیمی ورپشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه معماری، قزوین، ایران
کمال رهبری منش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه معماری، قزوین، ایران

چکیده:
بیمارستان یکی از موسسات تولید خدمات بهداشتی و درمانی است که پرسنل آن با تخصص هایمختلف در بخش های بستری، تشخیصی، اداری و مالی، و پشتیبانی در حال فعالیت هستند. از آنجاییکه هدف نهایی تمامی آنها ارائه ی خدمات به مراجعین و تسریع روند بهبود وضعیت فیزیکی و روانیبیماران است؛ لذا لازمه ی رسیدن به این هدف، در فاکتورهای نیروی انسانی سالم به لحاظ جسمانی وروانی به همراه تجهیزات مورد نیاز با کمیت لازم و کیفیت عالی و همچنین منابع مالی کافی خلاصهمی گردد. این مقاله در پی بررسی و شناخت عوامل محیطی و شاخصه های درمانی موثر در افزایشبهره وری و بهبود عملکرد بیمارستان ها با رویکردی شفابخش به تجزیه و تحلیل اطلاعات و همچنینبررسی مطالعات صورت گرفته در موارد مشابه با روشی توصیفی-تحلیلی می پردازد. با وجود اینکهدرکشور ما، در سایه ی تلاش های گسترده بهداشت و درمان، ارتقاء سطح سلامت و افزایش شاخصهای توسعه ی انسانی در دو دهه اخیر چشمگیر بوده است؛ اما امروزه سازمان های بهداشتی و درمانیبا چالش های جدیدی مواجه هستند. برآورده سازی نیازها و انتظارات بیماران روز به روز مشکل تر میشود بنابراین متخصصان بهداشت و درمان باید به دنبال راه هایی باشند که بتوانند به طور اثربخش وکارآمد خدمات مورد نیاز بیماران را فراهم سازند. هدف اصلی این پژوهش نیز یافتن پاسخی مناسب بهپرسش های زیر می باشد:- عوامل محیطی موثر بر طراحی فضاهای سبز در بیمارستان ها کدام شاخصه های درمانی را در برمی گیرند؟- بهره گیری از چه عوامل و راه کارهایی می تواند در کاهش استرس و تنش افراد در محیط هایدرمانی موثر باشد؟- طراحی چه نوع محیط هایی و با چه ویژگی هایی می تواند بر افزایش میزان توانبخشی بیمارانتاثیرگذار باشد؟

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.