دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر ادراک بصری به کیفیات فرمی محیط ساخته شده

0

سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

میترا فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات آیت الله آملی
فاطمه ابراهیم زاده – مربی،دکتری معماری،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده:

در بحث ادراک آنچه را باید مورد توجه قرار دهیم این است که به رغم اینکه دستگاه احساس و ادراک در همه ی ما مشابه است،ولی هریک از ما ادراک متفاوتی از پیرامون خود داریم.از این رو می توان گفت ادراک متفاوت از محرک های مشابه می توان نتیجه ی ترکیب و در آمیختن عوامل متعددی باشد و تنها یک عامل تاثیرگذار به تنهایی نمی تواند تایین کننده آنچه ادرک می کنیم باشد اطلاعات ارسالی یک محیط در تمامی شرایط یا در حالات متفاوت برای ما قابل دریافت نمی باشد.ادراک محیط تابعی است از امکاندریافت گیرنده ها حسی،که خود تابعی از شرایط محیطی موثر برحواث مثل نور،دما،رطوبت،فشار باد سر و صدا،بو و…است. پاکزاد، ۱۱۳۱ رابطه ی فرد و محیط در سطوح مختلفی مانند سطح فردی)احساس،ادراک،ارزش ها و تجربیات درونی و…(سطوح اجتماعی)واحد هایبزرگتر مانند گروه های مختلف اجتماع،یا گروه هایی که از نظر سن و جنس مشابه اند(شکل گرفته است،ویژگی های هردو گروه و قشر نیز باید در همان سطوح مورد بررسی قرار گیرد.معماری جدا از وجهه کارکردی آن، معنایی در درون خود نهفته دارد که به ناظر و یاکاربر اثر معماری منتقل می کند. ادراک ناظر نسبت به موضوع معماری در حوزه های متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیلاینکه قسمت عمده ی در ک ما از محیط اطرافمان درک بصری است،طراحی باید در استفاده از محرک های بصری برای ایجاد ارتباط با استفاده کننده ی فضا خبره باشد و در ضمن باید بتواند توسط محرک های مناسب حسی دیگر ،ارتباط بصری را تقویت و تشدیدکند.در غیر این صورت ادراک حاصل شده،ادراک ضعیفی خواهد بود. اگر محرک های حسی با یکدیگر مخالف باشند،ادراک مغشوش وآشفته خواهد بود. تأثیر حسی همانند قوهی ادراک، به وضعیت و حالت بدن بستگی دارد که خود تحت تأثیر عکسالعمل فرد دیگری است. از آن جا که این تأثیرپذیری در پوششی به نام بدن انسان قرار میگیرد، از واسطههای شخصی، بیوگرافی و یا اجتماعی فردتبعیت خواهد کرد. از سوی دیگر، جلوهی بصری نیرویی است که مستقیماً به وسیله شخص یا فرم منتقل میشود و کیفیت آن به خصوصیات آن شخص یا آن فرم خاص بستگی دارد. تأثیر حسی در واقع تأثیر یک فرم بر روی افراد است و تابع واسطههای مختلفی است، در حالی که جلوهی بصری متعلق به فرد و بدون واسطه است و میتواند تأثیرات متفاوتی روی افراد مختلف به جای بگذارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.