دانلود مقاله بررسی مزایای موجود در مسکن بومی شهرستان زابل

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
صادق اصغری لغمجانی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل
اعظم بردبار گلوی – دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل

چکیده:
مسکن بومی سیستان با تأکید بر شرایط آب و هوایی منطقه ساخته شده است. ساختار مسکن بومی روستایی سیستان بهگونه ای است که شرایط سخت و آزار دهنده اقلیمی و آب و هوای خشن را مهار کرده و از این شرایط تعدیل شده به بهترینوجه در ایجاد محیطی آسوده و متعادل در سکونتگاه خود استفاده نموده است. با توجه به مطالب فوق هدف مقاله حاضر بررسیمزایای موجود در مسکن بومی شهرستان زابل که یکی از شهرستانهای منطقه سیستان است میباشد. روش تحقیق توصیفی وبر مبنای مطالعه منابع کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش موید آن است که امروزه مزایایی استفاده از مسکن بومی درشهرستان زابل که یکی از شهرهای منطقه سیستان است به دست فراموشی سپرده شده و تمایل به ساخت مسکن به شیوهشهری و بدون توجه به اصول صرفه جویی در مصرف انرژی و همساز با اقلیم طراحی شده اند، که این امر منجر به مصرف بیشترانرژی و افزایش میانگین هزینه های کل خانوار گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.