دانلود مقاله بررسی معماری همساز با اقلیم منطقه شمیرانات استان تهران با استفاده از شاخص های ماهانی و اوانز

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
سعید کامیابی – استادیار دانشگاه آزاد سمنان
فاطم السادات میرمحمدخانی سمنانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:
در این مقاله، معماری همساز با اقلیم منطقه شمیرانات واقع در استان تهران با هدف کاهش هزینه های آسایش در داخل ساختمانبررسی شده است. اقلیم این منطقه، با توجه به داده های هواشناسی دوره آماری بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ ایستگاه سینوپتیکشمیرانات از قبیل میزان بارندگی، میانگین دما، سمت و سرعت باد با استفاده از روشهای دمارتن، آمبرژه و کوپن تعیین شدهاست. در نهایت با مشخص شدن اقلیم نیمه خشک و نیمه خشک سرد برای این منطقه، با استفاده از شاخص های ماهانی و اوانز،معماری همساز با اقلیم منطقه شمیرانات پیشنهاد شده است. در نتیجه ساختمانهای این منطقه باید به صورت فشرده و دارایحیاط ساخته شوند. همچنین تنها در ماههای ژولای و آگوست در روز نیاز به وسایل سرمایشی مکانیکی در داخل ساختمان بوده ودر شب ساختمان بینیاز از وسایل خنک کننده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.