دانلود مقاله بررسی مهارت های اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد بروجرد در شناخت تفاوت ها و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی استنادی و تمام متن الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتال

0

مقاله بررسی مهارت های اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد بروجرد در شناخت تفاوت ها و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی استنادی و تمام متن الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مهارت های اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد بروجرد در شناخت تفاوت ها و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی استنادی و تمام متن الکترونیکی در کتابخانه های دیجیتال
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه دیجیتال
مقاله پایگاه های اطلاعاتی استنادی
مقاله پایگاه های اطلاعاتی تمام متن
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله دانشگاه آزاد واحد بروجرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف این پژوهش شناسایی میزان مهارت و شناخت تفاوت ها در پایگاه های اطلاعاتی استنادی و تمام متن در اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد بروجرد بود.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری کلیه ۶۳ نفر عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد واحد بروجرد در سال ۹۱-۱۳۹۰ بودند. حجم نمونه به روش تصادفی طبقه ای طبق جدول مورگان ۵۳ نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با روایی ۰٫۸۸ و پایایی ۰٫۸۳ بود. به منظور تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی شامل درصد فراوانی و در آمار استنباطی از آزمون خی ۲ و T تک متغیره استفاده شد.
یافته ها: بررسی معناداری آزمون در سطح و بزرگتر بودن T حاصله از مقدار بحرانی جدول نشان داد (۵۴٫۷) درصد از اعضای هیات علمی از تفاوت بازیابی ها در پایگاه های استنادی و تمام متن اطلاعات کافی ندارند و مهارت آنها در استفاده از پایگاه های استنادی با میانگین (۱٫۸۳) و تمام متن با (۲٫۶۶) پایین تر از سطح متوسط (۳) قرار داشت.
نتیجه گیری: بر اساس تجزیه تحلیل یافته ها مشخص شد که مهارت و شناخت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد بروجرد از پایگاه های اطلاعاتی استنادی و تمام متن در سطح ضعیفی قرار دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.