دانلود مقاله بررسی موانع توسعه سرمایه گذاری زیر بنایی در کشور

0

مقاله بررسی موانع توسعه سرمایه گذاری زیر بنایی در کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی موانع توسعه سرمایه گذاری زیر بنایی در کشور
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه گذاری
مقاله زیر ساخت ها
مقاله ثبات قوانین
مقاله تحریم
مقاله شفافیت قوانین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: معمارزاده طهران غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ایجاد زیربناهای فیزیکی در فرآیند توسعه اقتصادی نقش مهمی دارد و دسترسی بهتر به زیرساختهایی نظیر امکانات آموزشی و بهداشتی، آبرسانی، برق رسانی و حمل و نقل باعث افزایش سطح رفاه اجتماعی می شود. سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن کلید رشد اقتصادی هر کشور به شمار می آید. بررسی ها نشان می دهد در حوزه موانع قانونی جذب سرمایه گذاری زیر بنایی تحقیق اندکی صورت گرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی عوامل و اندازه گیری موانع قانونی از ابزار پرسشنامه در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق از اساتید حوزه مالی و سرمایه گذاری و کارشناسان این حوزه تشکیل شده است. حجم نمونه برابر ۱۶۶ نفر تعیین گردید. به منظور بررسی روابط از آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که موانع قانونی، تخصیص و جذب سرمایه گذاری، عدم توجه به زیر ساخت های قانونی، موانع قانونی ثبت شرکت ها، عدم ثبات قوانین، شفاف نبوده قانون، عدم وجود امنیت سرمایه گذاری، قوانین تحریمی، قوانین بین المللی بانکی و قوانین تجارت جهانی به عنوان مهم ترین موانع قانونی در اجرای موفق سرمایه گذاری زیر بنایی به شمار می روند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.