دانلود مقاله بررسی مکان یابی مراکز خدمات پستی با استفاده از روش AHP در محیط GIS مطالعه موردی : شهرستان کوهدشت

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
حسن مردای – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی محمد ناصری – دکترای تخصصی جغرافیای برنامه ریزی شهری (مدرس در دانشگاه آزاد واحد اسلامی بروجرد)
حمید نوری – دانشجوی کارشنا سی ارشد شهرسازی (کارشناس شهرسازی وساختمان در شهرداری)

چکیده:
هر تحقیق علمی نیازمندبه کار گیری روش ها، ابزار و طی مراحل منظم خاصی است. در این تحقیق از سیستماطلاعات جغرافیایی استفاده شده است . کاربرد این سیستم GIS در برنامه ریزی شهری ، مکان یابی کاربری ها وعملکرد های شهری است و برای توزیع مناسب کاربری ها موضوع مهم و کم تر شناخته شده ای است. این پژوهشبرای آن است تا مکان های بهینه را برای استقرار مراکز خدمات پستی در شهرستان کوهدشت مشخص کند و برای نیلبه این هدف از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش وزن دهی تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده است .با توجه به نبود هیچ گونه معیار و ضابطه برای احداث این مراکز پس از بررسی مبانی نظری مرتبط با این موضوع ومطالعات اولیه و گرد آوری داده های موثر ، ده معیار به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شد و با استفاده از مدلAHP این معیارها وزن دهی و هفت معیار برتر به عنوان معیارهای نهایی انتخاب شدند . سپس با ادغام نقشه هایتهیه شده، وضعیت موجود و در حال حاضر مراکز خدمات پستی مورد ارزیابی قرار گرفت و در انتها علاوه برمراکزموجود مراکز دیگری هم پیشنهاد گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.