دانلود مقاله بررسی نقش نور طبیعی در فضای آموزشی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
محمدحسین عابدی – استاد راهنما دانشجوی دکتری معماری
اعظم صداقت مند – دانشجوی ارشد معماری

چکیده:
نور طبیعی، جزء اساسی و ضروری در ساختمان و از عوامل مؤثر بر ارزش فضایی است که در کنار عناصر ومفاهیم دیگر از قبیل ساختار نظم فضایی مصالح و رنگ مطرح می شود. از آنجا که اصلی ترین عامل درفرآیند یادگیری تمرکز است. و نور طبیعی باعث افزایش تمرکز شده و ارتقاء سطح کیفی آموزش را در پی دارد ویک وسیله مهم در دست یافتن به پایداری است این مقاله با هدف رویکرد نور طبیعی در فضای آموزشی سعیدر استفاده بهینه و هرچه بیشتر از آن در فضاهایی که در تعامل با انسان باعث بهره وری و کارآیی هرچه بیشترمی شود را دارد. بنابراین ابتدا نور طبیعی و تاریخچه آن و سپس بیان روشها و راهکارهای مطلوب جهت استفادهاز آن در فضای آموزشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. دراین مقاله از روش میدانی- کتابخانه ای استفاده شده است که در قسمت ادبیات موضوع، نور به عنوان کاربردی ترین عنصر مجزا در تولید کیفیت ها درگذشته تا امروز، همچنین کیفیت نور در جهات مختلف و راهکارهای مطلوب ساختن و رفع معایب آن را شاملگردیده است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن است که نور طبیعی در تمامی فضاها می تواند به نحو مطلوب وپسندیده به کار آید و ساختار و کیفیت بنا را تحت تأثیر قرار دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.