دانلود مقاله بررسی وضعیت خدمات زیربنایی و روبنایی طرح هادی روستایی در شهرستان آمل

0

مقاله بررسی وضعیت خدمات زیربنایی و روبنایی طرح هادی روستایی در شهرستان آمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی وضعیت خدمات زیربنایی و روبنایی طرح هادی روستایی در شهرستان آمل
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح هادی
مقاله توسعه روستایی
مقاله سکونتگاه های روستایی
مقاله شهرستان آمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: امینی امیرمظفر
جناب آقای / سرکار خانم: میکاییل سیدحنیف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از ابزارهایی که شرایط مناسب زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی فضاهای روستایی را فراهم می سازد ساماندهی فضایی – کالبدی این نقاط است که با تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی زمینه های تحقق آن فراهم می شود. تحقیق مورد نظر به بررسی اثرات اجرای طرح های هادی در روستاهای شهرستان آمل می پردازد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تحلیلی است و بخش عمده داده های مورد استفاده بر اساس مطالعه میدانی و تکمیل پرسش نامه از روستاهای نمونه و انجام مصاحبه با مسوولین محلی و دست اندرکاران اجرایی طرح های هادی روستایی بوده است. روایی محتوایی پرسش نامه با استفاده از نظرات متخصصان تایید و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (بالای ۰٫۷)، که نشان از پایا بودن ابزار اندازه گیری بود. جامعه آماری این تحقیق روستاییان ساکن در روستاهای شهرستان آمل می باشند که طرح هادی در آن روستاها اجرا شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و روش نمونه گیری تصادفی متناسب برای روستاییان بود به طوریکه برای جامعه آماری روستاییان ۲۶۰ نفر تعیین گردید. در بین آثار اجرای طرح هادی از دیدگاه روستاییان، وضعیت هدایت آب های سطحی، وضعیت جمع آوری زباله، میزان ضابطه مندی ساخت و ساز مسکن، ساماندهی معابر اصلی، بهبود وضعیت خدمات زیربنایی، بهبود وضعیت خدمات روبنایی، بهبود در دسترسی به نهاده های کشاورزی و بازار فروش برای محصولات کشاورزی، زیبایی روستا، پیاده رو سازی معابر، توسعه فضای سبز روستا، وضعیت دفع فاضلاب خانگی و وضعیت کیفیت معابر فرعی به ترتیب اولویت رتبه بندی شده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.