دانلود مقاله برنامه راهبرد توسعه شهری تلاشی در جهت توسعه پایدار نمونه موردی : منطقه ۲۲ شهرداری شهر تهران

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
نرگس صادقی گلشن – کارشناس ارشد طراحی شهری
سمینه فتحی – دانشجوی دوره دکتری شهرسازی
شیرین کمالی راد – دانشجوی دوره دکتری شهرسازی

چکیده:
رشد بی برنامه شهرها بویژه در هزاره سوم که با بی توجهی به محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر همراهگردیده، مشکلات عدیده ای را نه تنها برای محیط زیست طیبعی بلکه برای خود شهرها نیز بوجود آوردهاست. عدم توازن اکولوژیکی بین شهرها و بستر آنها حاصل برنامه های شهری ناکارآمدی است که تنها بقایشهرها را در محدوده فیزیکی شهرها جسته و ارتباط شهر با پیرامونش را نادیده گرفته است. لزوم بررسی هایکارا و ارائه راهکارهای نتیجه بخش در عرصه شهرسازی در قالب برنامه ای جامع نگر با ریزبرنامه های جزنگربیش از پیش خود را نمایان می کند. با توجه به جایگاه و مفهوم توسعه پایدار و لزوم جهت دهی کلیه برنامهها و طرح های شهری در مسیر توسعه پایدار، می توان برنامه راهبرد توسعه شهر (City Development Strategy) را به عنوان یک الگوی مناسب برای توسعه شهری معرفی نمود. اراضی توسعه نیافته منطقه ۲۲شهرداری تهران این منطقه را به عنوان آخرین فرصت شهر تهران برای دستیابی به توسعه پایدار تبدیل کردهاست، به طوریکه می توان در آن به دنبال طرح ریزی و اجرای برنامه های نوین شهری برای بالا بردن شاخصهای توسعه پایدار بود. در این مقاله سعی شده تا نمونه تلاش اتفاق افتاده در راستای تحقق توسعه پایدار درقالب برنامه راهبرد توسعه شهری ارائه گردد. بدین منظور با بهره گیری از اسناد طرح های شهری شهر تهرانو منطقه ۲۲ به بررسی شرایط حال حاضر منطقه پرداخته می شود و همچنین با استفاده از اسناد کتابخانهای، شاخص های توسعه پایدار شهری استخراج می گردد. همچنین از برگزاری نشست های تخصصی بامسئولین محلی و کارگاه های عمومی در راستای تحقق برنامه ریزی مشارکتی به عنوان دیگر ابزارهایگردآوری اطلاعات و نظرات بهره گرفته خواهد شد. انتظار می رود برنامه تهیه شده، برنامه ای جامع باراهکارهای قابل اجرا و ابزاری قدرتمند در ارتقا شاخص های توسعه پایدار باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.