دانلود مقاله بهسازی لرزه ای شیروانی های خاکی غیر همگن و تقویت شده با شمع با استفاده از آنالیز المان محدود

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محسن اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
مهرداد خلقی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:
استفاده از شمع یکی از روش های رایج مسلح سازی شیروانی های مستعد لغزش بوده و با توجه به لرزه خیز بودن کشور، علاوه بر رفتار استاتیکی ، مطالعه ی رفتار لرزه ای شیروانی های تقویت شده با شمع نیز حائز اهمیت می باشد در اینتحقیق به بررسی اثر تغییر پارامتر های موثر بر پایداری شیروانی خاکی غیر همگن تقویت شده با شمع تحت تحریکلرزه ای و رسیدن به بهتری حالت پایداری پرداخته شده است برای انجام این تحقیق، با مدل سازی به کمک نرم افزارالمان محدود آباکوس (ABAQUS) و روش کاهش مقاومت برشی مطالعات پارامتریک با تغییر پارامترها ی موثر برپایداری ، مانند وضعیت قرار گیری نوع خاک در لایه ها و همچنی مکان ، طول و شرایط سر شمع پرداخته شده و اثر هرکدام بر تغییرات ضریب اطمینان پایداری شیروانی در برابر بار لرزه ای نیز ارائه شده است که در نهایت حالت بهینه ایبرای سیستم شیب/شمع بدست آمده است همچنین افزایش طول شمع تا طول بحرانی موجب افزایش پایداری لرزه ایشیروانی گردید اما هنگامی که طول شمع از طول بحرانی بیشتر شد ، ضریب اطمینان شیروانی تقریبا به مقدار ثابتی میل کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.