دانلود مقاله بهینه سازی مقطع پایه پل ها تحت اثر بار با استفاده از نرم افزار ETABS

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سیدمحمد وزیری – دانشجو کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران
کورس نکوفر – استادیار گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد چالوس
علی نیکخو – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران

چکیده:
پل ها همواره به عنوان راه ارتباطی مورد استفاده بشر قرار می گیرند. بنابراین با توجه به اهمیت پل ها وهزینه بالای ساخت آن، استفاده از مقاطع بهینه در پایه پل ها ضروری می باشد. در این مقاله جهت بهینه یابیابتدا چهار مقطع عمده پایه پل تحت اثر بار مشخصی که بر روی عرشه پل وارد شده طراحی نموده و به تحلیلهر یک از مدل ها پرداخته و در نهایت نتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه شدند. مقاطع طراحی شده با نرمافزار Etabs به نحوی طراحی شده است که مقطع از لحاظ مصالح بهینه باشد، به همین منظور محدوه تنشدر کلیه مدل ها در محدوده ۰/۹۵ است که بهترین محدوده برای طراحی در نرم افزار می باشد. نتا یج نشان دادکه مقطع مربعی نسبت به دیگر مقاطع عملکرد بهتری دارد و بهینه تر نسبت به حالت های دیگر می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.