دانلود مقاله تأثیر کمبود نیروی انسانی متخصص بر استقرار نظام اطلاعاتی مدیریت

0

سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نجمه باغبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ، نراق،ایران
محسن عامری – عضو هیئت علمی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق،ایران
سمیه قجری – عضو هیئت علمی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق،ایران

چکیده:

این پژوهش به منظور تأثیر کمبود نیروی انسانی متخصص بر استقرار نظام اطلاعاتی مدیریت صورت گرفتهاست که به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه میان ۱۶۹ نفر از مدیران وکارکنان شرکت ارتباطات الکترونیک توزیع گردیده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدفکاربردی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه نتایج، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. با توجه به اینکه کمبود نیروی انسانی متخصص در سازمان به عنوان یکی از موانع و مشکلات استقرار نظاماطلاعاتی مدیریت شناسائی شده است، در این پژوهش به بررسی شاخص های این مولفه پرداخته ایم. نتایجحاصل نشان می دهد که متغیر عدم وجود یک واحد مستقل و توانمند (از نظر نیروی انسانی وتجهیزات) در اینمولفه.، با میانگین ۳,۵۳۳ و انحراف معیار ۰,۶۹۸۵ از بالاترین رتبه برخوردار است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.