دانلود مقاله تاثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر انگیزه پیشرفت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان عربی

0

مقاله تاثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر انگیزه پیشرفت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان عربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر انگیزه پیشرفت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان عربی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری سیار
مقاله خودپنداره
مقاله انگیزه پیشرفت
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله دانشجویان زبان عربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی راد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی یادگیری سیار بر انگیزه پیشرفت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان عربی، با روش نیمه تجربی (طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) صورت گرفته است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ورودی سال ۱۳۹۰ که درس زبان عربی را انتخاب نموده اند بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای دو کلاس به حجم ۶۹ نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی خوشه ای در دو گروه آزمایش (۳۹) و کنترل (۳۶) قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده شامل آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس، آزمون خودپنداره راج کمارسارسوت و آزمون محقق ساخته زبان است. روایی آزمون محقق ساخته، با اعمال نظر متخصصان تایید شد و محاسبه پایایی آزمون از طریق بازآزمایی و آلفای کرونباخ در حدود ۰٫۸۵ به دست آمد. به منظور آزمودن فرضیات تحقیق، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که میانگین نمرات گروه آزمایش نسبت به گروه گواه، از سطح بالاتری برخوردار بوده، استفاده از تلفن همراه در پیشرفت تحصیلی درس زبان عربی و افزایش انگیزه و خودپنداره دانشجویان موثر است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.