دانلود مقاله تاثیر آموزش زیست شناسی به روش تفکر استقرایی بر افزایش خلاقیت دانش آموزان

0

مقاله تاثیر آموزش زیست شناسی به روش تفکر استقرایی بر افزایش خلاقیت دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۴ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش زیست شناسی به روش تفکر استقرایی بر افزایش خلاقیت دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر استقرایی
مقاله خلاقیت
مقاله زیست شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ویسی کهره سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی صدف
جناب آقای / سرکار خانم: کردنوقابی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، شناسایی اثربخشی روش تدریس تفکر استقرایی بر افزایش خلاقیت دانش آموزان پسر پایه دوم متوسطه شهر همدان در درس زیست شناسی بود. طرح پژوهشی مورد استفاد از نوع آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل همراه با پیش آزمون و پس آزمون با انتخاب تصادفی بود. جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم مقطع متوسطه دبیرستان های روزانه و دولتی شهر همدان و روش نمونه گیری از نوع خوشه ای است. در چهارچوب طرح آزمایشی ۶۰ نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی در دو گروه ۳۰ نفری قرار گرفتند. در ابتدا از آزمودنی ها پیش آزمون با آزمون خلاقیت (Abedi, 1993) به عمل آمد. طرح آزمایشی طی ۷ جلسه اجرا شد و پس از اتمام جلسات آموزشی از هر دو گروه پس آزمون (آزمون خلاقیت عابدی) به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در تمامی فرضیه ها از تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و نرم افزار spss 21 استفاده شد. آموزش به روش تفکر استقرایی بر رشد خلاقیت دانش آموزان معنادار بود (p<0.01، df=1، F=32.22). همچنین به کارگیری این روش تدریس بر رشد قابلیت بسط (p<0.01، df=1، F=27.13)، سیالی (p<0.01، df=1، F=23.14)، ابتکار (p<0.01، df=1، F=51.16)، انعطاف پذیری (p<0.01، df=1، F=90.9) معنادار بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.