دانلود مقاله تاثیر تمرینات ویبریشن تمام بدن و دوره های بی تمرینی بر عملکرد عصبی – عضلانی مردان سالمند

0

مقاله تاثیر تمرینات ویبریشن تمام بدن و دوره های بی تمرینی بر عملکرد عصبی – عضلانی مردان سالمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سالمند از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرینات ویبریشن تمام بدن و دوره های بی تمرینی بر عملکرد عصبی – عضلانی مردان سالمند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندی
مقاله تمرینات ویبریشن تمام بدن
مقاله بی تمرینی
مقاله عملکرد عصبی – عضلانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی علی
جناب آقای / سرکار خانم: برنجیان تبریزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: باقری کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی زاد علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ویبریشن تمام بدن و دوره بی تمرینی بر عملکرد عصبی-عضلانی مردان سالمند سالم بود.
روش بررسی: ۳۰ مرد سالمند (۷۰±۹٫۶ سال) در دو گروه ۱۵ نفره تمرینات ویبریشن تمام بدن و گروه کنترل قرار گرفتند. قبل و پس از انجام هشت هفته تمرینات و بعد از چهار، شش و هشت هفته بی تمرینی آزمون های Time Up & Go و۵-Chair Stand   به عمل آمد که آزمون هایی برای ارزیابی عملکرد عصبی – عضلانی در افراد سالمند می باشند.
یافته ها: نتایج روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تحلیل واریانس یک راهه نشان دادند که پس از انجام تمرینات، عملکرد عصبی – عضلانی آزمودنی ها در گروه تمرینات ویبریشن تمام بدن بطور معنی داری بهبود یافت (P£۰٫۰۵). همچنین در گروه تمرین ویبریشن تمام بدن بین پس آزمون و شش و هشت هفته بی تمرینی اختلاف معنی داری مشاهده شد (P£۰٫۰۵).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که تمرینات ویبریشن تمام بدن می توانند تاثیر معنی داری بر عملکرد عصبی – عضلانی افراد سالمند داشته باشند و احتمال افتادن و به زمین خوردن سالمندان را کاهش دهند. ضمن اینکه اثرات این تمرینات ماندگار نیستند و پس از شش هفته بی تمرینی به سطح قبل از تمرینات رسیده اند و این احتمال وجود دارد که بتوان تمرینات ویبریشن تمام بدن را به عنوان یک تمرین تعادلی ایمن برای سالمندان توصیه کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.