دانلود مقاله تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

0

مقاله تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۳۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار مالکیت
مقاله تمرکز و ترکیب مالکیت
مقاله شاخص هرفیندال
مقاله ارزش شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارنیا فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر ارزش شرکت ها است. نمونه آماری پژوهش شامل ۶۹ شرکت طی سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۸ بوده است. روش آماری مورد استفاده، «داده های پنلی» است. برای آزمون رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت سهامدار اصلی، متغیر لگاریتمی سهامدار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکت ها است. از سوی دیگر بین تمرکز مالکیت پنج سهامدار اصلی و متغیر لگاریتمی آن با ارزش شرکت ها رابطه معنادار وجود دارد. نتایج آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می دهد که بین ارزش شرکت ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه مستقیم و معنادار و با مالکیت دولتی منفی و غیرمعنادار وجود دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.