دانلود مقاله تاثیر فرهنگ ، رفتار اجتماعی و معماری بر تحقق توسعه پایدار شهری

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
هانا علی پناهی – مهندسی معماری، گروه معماری، پردیس علوم و تحقیقات کردستان، دانشگاه ازاد اسلامی، سنندج، ایران
صلاح الدین مولانایی – دکترای معماری، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده:
توسعه پایدار شهری محصول نگاه های جدید به عدالت اجتماعی، فضایی و محیطی نسبت به شهر است. در سالهای آتی رشد شهرنشینی، تراکم زیاد جمعیت و نیاز عمومی به جذب منابع اساسی منجر به بسیاری از اثرات سوء برجامعه خواهد شد. توسعه پایدار شهری بعنوان جزئی از توسعه پایدار بر پایه استفاده معقول از منابع طبیعی استوار شده است و با توجه به مسئله اصلی تحقیق در این نوع توسععه، ملاحظات سه گانه محیطی، اقتصادی و اجتماعی در کنار هم لحاظ خواهد شد. این پژوهش با روش اسنادی به تعریف جامعی از فرهنگ و روابط اجتماعی در معماری می رسد و در آخر به نقش معماری، فرهنگ و رفتارهای اجتماعی بر پایداری شهری با روش توصیفی تحلیلی می پردازد. هدف پژوهش، بررسی نقش معماری و اهمیت فرهنگ و رفتارهای اجتماعی به عنوان فاکتورهای مهم در چذیرش هر اقدام مربوط به جامعه، برای رسیدن به توسعه پایدار شهری که از نیازهای ملزم پیش روی جامعه خواهد بود، می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد اگر جامعه دارای ابعاد فضایی ماهوی خود باشد، می تواند روابط قانونمندی با فضا داشته باشد، و فضا نیز در صورت دارا بودن ابعاد اجتماعی به طور منطقی می تواند با جامعه مرتبط گردد و هنگامی که این روابط مهیا گردند بسترسازی شهر پایدار محقق می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.