دانلود مقاله تاثیر معماری و فرهنگ در گفتگوی بی میانجی ایران با جهان امروز

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
نیلوفر نارنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

چکیده:
هنر ومعماری در کشورهای دارای تاریخ و فرهنگ باستانی، از مهم ترین پایه های تمدن دیرینه شان استچندان که شکوه و آفرینش گری نهفته در هنرشان نمایانگر بزرگواری تمدن آنان می باشد. پیوند ناگسستنی واستوار معماری و فرهنگ چندا اس که سستی و لغزش فرهنگ بر معماری اثر گذاشته و معماری نیز هموارهجلوه گر راستین غنای فرهنگ دوران خویش و جهان بینی آفریننده اش بوده است . در این میان می توان باشناخت بهتر خویش و سوی دیگر گفتوگو (دیپلماسی) از معماری چون ابزاری گران سنگ حتی توانمندتر ازسخنوری برای معرفی خود سود جست . معماری دیپلماتیک گرایشی نوین به گفتگوی بی میانجی با جهان امروز است.هدف این پژوهش شناخت بنیان های اندیشه فرهنگی ما و باززنده سازی خویشتن خویش مان خواهد بود.این تحقیق از روش توصیفی- کاربردی و رویکرد کیفی با استناد به کتابها، مقالات و مدارک نوشتاری تدوین گردیده است . در مجموع با طراحی یک فضای فرهنگی به نام خانه ی فرهنگ ایران که بتواند مییین حضورفرهنگ ایران و جامعه ی میهمان در کشور میزبان باشد، بستری برای تبادل اندیشه ایجاد می کنیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.