دانلود مقاله تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران ۱۸-۱۶ ساله

0

مقاله تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران ۱۸-۱۶ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران ۱۸-۱۶ ساله
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرینات مقاومتی
مقاله ادیپونکتین
مقاله کلسترول تام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی اسکندر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: طباییان سیداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی ادیپونکتین و کلسترول تام پسران ۱۶-۱۸ ساله است.
روش شناسی: بدین منظور تعداد ۲۴ دانش آموز ۱۸-۱۶ ساله سالم و غیر فعال دبیرستان شبانه روزی حاج جلیل فلاحی شهرستان مرودشت با میانگین سن ۱۶٫۹۱±۰٫۹۲ سال، میانگین وزن ۷۴٫۱۹±۵٫۰۵ کیلوگرم و میانگین قد ۱۷۰٫۴۰±۵٫۰۴ سانتی متر به صورت داوطلبانه و بر حسب شرایط مورد نیاز تحقیق از طریق فراخوان و اطلاع از شرایط پژوهش انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته (سه روز در هفته) با شدت ۷۵-۶۰ درصد یک تکرار بیشینه به اجرای تمرین قدرتی پرداختند. در هر جلسه هشت ایستگاه تمرینی به کار رفت و حرکات هر ایستگاه در سه نوبت اجرا شد. قبل و بعد از هشت هفته تمرین از همه آزمودنی ها در حالت ناشتا از ورید بازویی دست راست خون گیری (پنج میلی لیتر) به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون های آماری t مستقل و وابسته استفاده شد (P£۰٫۰۵).
یافته ها: نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین مقاومتی اثر معنی داری بر آدیپونکتین ندارد (P=0.13) با این وجود منجر به کاهش معنی دار کلسترول تام (P=0.01) می گردد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق نتیجه گیری می شود این پروتکل تمرینی بر بهبود ادیپونکتین اثرگذار نبوده با این وجود منجر به بهبود کلسترول تام گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.