دانلود مقاله تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش های صحرایی

0

مقاله تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش های صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی با مصرف عصاره زعفران بر تستوسترون، FSH و LH موش های صحرایی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله زعفران
مقاله تستوسترون
مقاله هورمون محرک جسم زرد
مقاله هورمون لوتئینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علایی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات عصاره آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی بر هورمون های تستوسترون، FSH و LH موش های صحرایی بود.
مواد و روش ها: بهمین منظور ۳۷ راس موش صحرایی نر بالغ با محدوده وزنی ۲۲۲٫۵۸±۲۷٫۲۴ به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. موش های صحرایی به طور تصادفی به چهار گروه شامل تمرین مقاومتی (rt پنج روز در هفته، به مدت شش هفته)، مصرف عصاره زعفران (zs روزانه ۲۵ mg/kg)، ترکیب تمرین مقامتی همراه با مصرف عصاره زعفران (rt & zs) و کنترل © تقسیم شدند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون های کلوموگروف- اسمیرنوف، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد (a£۰٫۰۵).
یافته ها: نتایج نشان داد که تستوسترون (p=0.012)، FSH (p=0.002) و LH (p=0.014) در گروه مصرف عصاره آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی بالاتر از گروه کنترل بود؛و FSH (p=0.004) و LH (p=0.047) در گروه مصرف عصاره آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی بالاتر از گروه مصرف عصاره زعفران بود همچنین FSH در گروه مصرف عصاره آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی بالاتر از گروه تمرین مقاومتی (p=0.015) بود.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر شش هفته تمرین مقاومتی و مصرف عصاره آبی زعفران به تنهایی اثر معنی داری بر فعالیت های دستگاه تولید مثل موش های صحرایی نر ندارد؛ با این وجود ترکیب مصرف مکمل آبی زعفران همراه با تمرین مقاومتی اثر معنی داری در افزایش عملکرد این دستگاه دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.