دانلود مقاله تبیین مفهوم مکان در الگوی بازارهای سنتی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
بهروز اقبالی درخشان – کارشناس ارشد معماری،دانشکده هنر،دانشگاه علم وهنر یزد
کاظم مندگاری – استادیار گروه معماری و شهرسازی،دانشگاه هنرومعماری یزد
سمیه امیدواری – استادیار گروه معماری دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده:
با مطرح شدن مفهوم خلق مکان برای مردم در طراحی شهری در چند دهه ی گذشته طراحان شهری بسیاریکوشیدن تا شاخص های مطلوب کیفی در مکان های شهری موفق را معرفی کنند. بازارها ی سنتی از مفاهیممهم شهری می باشند که ساختار و پیکره ی شهر بر آن ها استوار شده است. بازارهای سنتی، علاوه بر تأمیننیازهای اقتصادی روابط عمیق اجتماعی را هدایت می کنند و از توانایی گسترش مرزهای فرهنگی را نیزبرخوردار هستند. در ای مقاله به تبیین مفهوم مکان در بازارهای سنتی پرداخته می شود. برای این کار لازماست ابتدا مفهوم مکان و جنبه های مختلف آن مشخص می گردد؛ همچنین رویکرد این مقاله به بازار نیزتعریف شود. ابتدا رویکردهای مکانی مختلف و ابعاد آن مشخص می گردد، سپس به مفهوم الگو و الگویبازارهای سنتی می پردازیم. در نهایت هم با توجه به اهداف و معیارهای معماری بازارهای سنتی، به تبیین مدلمکان در بازارهای سنتی می پردازیم. نتایج حاصل از این مقاله، بیان می دارد که مکان در بازار دارای سه مؤلفهی البد، معنی و فعالیت می باشد که از به وسیله ی فضا و رویداد های حاصل در آن ، ساختار بازار سنتی شکل می گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.