دانلود مقاله تحلیلی بر سهم ارتباطات غیر کلامی در کنش متقابل اجتماعی

0

مقاله تحلیلی بر سهم ارتباطات غیر کلامی در کنش متقابل اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در جامعه پژوهی فرهنگی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: تحلیلی بر سهم ارتباطات غیر کلامی در کنش متقابل اجتماعی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط
مقاله ارتباط کلامی
مقاله ارتباط غیر کلامی
مقاله کنش متقابل اجتماعی
مقاله ادراک اجتماعی
مقاله برداشت
مقاله جامعه شناسی مردمی
مقاله جامعه شناسی پدیدارشناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صلیبی ژاسنت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، به تبیین سهم ارتباطات غیر کلامی به مثابه یکی از سه سنخ ارتباطات اجتماعی یعنی کلامی، غیر کلامی، و پیرا کلامی در کنش متقابل اجتماعی پرداخته شده است. در این راستا، در آغاز سخن، اهمیت توجه به نقش ارتباطات غیر کلامی در روابط روزمره بین افراد و سوء ادراک ها و سوء برداشت ها در کنش متقابل اجتماعی مطرح شده است. به دنبال آن، دو زیر ساخت نظری جامعه شناختی و روان شناختی اجتماعی کنش متقابل اجتماعی برای به تصویر کشیدن نقش مکمل و مهم ارتباطات غیر کلامی در مبادلات کلامی کنش گران در دریافت پیام تشریح و نقش نشانه های غیر کلامی و کارکردهای آن ها بحث شده است. در ادامه، برخی از رفتارهای غیر کلامی توصیف شده است و، در نتیجه گیری، ضمن جمع بندی موارد فوق بر نقش ارتباطات غیر کلامی و سهم آن در کنش متقابل اجتماعی و، در راستای آن، ادراک اجتماعی، که به تکوین برداشت ها در کنش گران منجر می شود، تاکید شده است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.