دانلود مقاله تحلیل خطر شهر بابل به روش تعینی و احتمالاتی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امید خالقی بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه عمران، مراغه، ایران
زهرا اختشایی – کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی خزر، محمودآباد، گروه عمران، محمودآباد، ایران

چکیده:
در این مقاله خطر زمین لرزه در شهر بابل بر اساس روش تعینی و احتمالاتی برآورد شده و منطقه از نظر خطر نسبی زمین لرزه پهنه بندی شده است. محدوده مورد مطالعه منطقه ای محصور بین ۵۲ درجه ۳۰ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۵ دقیقه عرض شمالی است. نه چشمه بالقوه لرزه زا (شش چشمه سطحی و سه چشمه خطی) در منطقه شناسایی و مدل شد. پس از برآورد پارامترهای هر چشمه شامل مقادیر b, a و بیشینه بزرگی مورد انتظار، شتاب حاصل از فعالیت چشمه ها به روش احتمالاتی برآورد شد. بر اساس نتایج به دست آمده، منطقه از نظر سطح خطر به پنج بخش تقسیم می شود: سطح خطر بسیار پایین، که شتاب مورد انتظار کمتر از ۰٫۱g، منطقه با سطح خطر پایین و شتاب ۰٫۱۵>PGA>0.1، منطقه با سطح خطر متوسط و شتاب ۰٫۲>PGA>0.15 و منطقه با سطح خطر نسبتاً بالا که شتاب مورد انتظار در آن ۰٫۳>PGA>0.2 و سطح خطر بالا که شتاب مورد انتظار در آن بیش از ۰٫۳g است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.