دانلود مقاله تحلیل و رتبه بندی عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم؛ مطالعه موردی شهر گرگان

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
سیدجواد مصطفوی – کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی- گروه حقوق، پردیس علوم و تحقیقات گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران- گروه حقوق، واحد گرگان، دا
علی طالع زاری – استادیار رشته حقوق جزا و جرم شناسی- گروه حقوق، پردیس علوم و تحقیقات گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران- گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگا

چکیده:
امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است.مبارزه با جرم و کجروی های اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرم زا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یاکاهش اثرات آن میتوان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. آمارهایموجود در کشورهای جهان نشان میدهد پیشگیری از جرم از طریق افزایش نیروهای پلیس، تدابیر شدیدامنیتی، صدور احکام و مجازات های شدیدتر و احداث زندانهای بیشتر راه به جایی نمی برد یکی از انواعراهبردهای پیشگیرانه از جرم پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی Crime Prevention )CPTEDThrough Environmental Design) است که نخستین بار توسط جرم شناس آمریکایی سی. ری. جفریدر کتابی با همین نام ارائه شد. نظریه CPTED بر این ادعا استوار است که میتوان با طراحی درست و کاربردیمناسب از فضا، علاوه برتاثیر مثبت بر کیفیت زندگی، از وقوع جرم هم پیش گیری کرد. این نظریه، با توجه بهشش عنصری که میتوان برای آن برشمرد، به دنبال این است که با بالا بردن احساس تعلق به مکان، تفکیکمیان فضاهای عمومی و خصوصی، افزایش رویت پذیری و نظارت، سخت کردن آماج جرم و محدود کردندسترسی، فرصتهای مجرمانه را کاهش دهد. موضوع مورد بررسی در این پژوهش تحلیل و رتبه بندی عواملمحیطی موثر بر وقوع جرم در شهر گرگان با استفاده از روش AHP و نرمافزار EXPERT CHOICE می باشد.با استفاده از داده های پرسشنامه هائی که در بین کارشناسان آگاه در زمینه جرم شناسی در سطح گرگان توزیع شد، نتایج خروجی نرمافزار نشان دادند که عامل قلمروگرائی مهمترین عامل در وقوع جرم در سطح شهر گرگان می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.