دانلود مقاله تعیین رابطه تمایز یافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی درمراکز مشاوره شهر شاهرود (ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران)

0

مقاله تعیین رابطه تمایز یافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی درمراکز مشاوره شهر شاهرود (ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تعیین رابطه تمایز یافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی درمراکز مشاوره شهر شاهرود (ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمایز یافتگی خود
مقاله رضایت زناشویی
مقاله هوش هیجانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: غباری بناب باقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تمایز یافتگی خود و هوش هیجانی با رضایت زناشویی زنان متاهل شهرستان شاهرود می باشد. طرح تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی می باشد. نمونه این مطالعه ۱۷۰ نفر از زنان متاهل شهرستان شاهرود بودند که به صورت در دسترس از بین مراکز مشاوره خانواده انتخاب شدند. پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ، تمایز یافتگی خود و پرسشنامه هوش هیجانی توسط آنان تکمیل گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون همزمان مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین خود متمایز سازی و رضایت زناشویی، بین هوش هیجانی و خود متمایز سازی و بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد (P<0.01) .همچنین نتایج آزمون رگرسیون همزمان نشان داد که مولفه های خود متمایزسازی و هوش هیجانی حدود ۷۰ درصد از واریانس رضایت زناشویی تبیین می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.